f

Projekty

Jak stworzyć projekt?

Z menu po lewej stronie wybierz widok wszystkich projektów klikając na “Więcej” i kliknij fioletową ikonę „+”, aby otworzyć okienko tworzenia projektu.

Możesz także kliknąć w przycisk “Dodaj nowy projekt” widoczny w sekcji “Obserwowane projekty” w lewym panelu.

Ale to nie wszystko! Stworzenie projektu jest także możliwe bezpośrednio w zadaniu, gdy kliknie się na parametr “Projekt”, a następnie na opcję “Dodaj nowy projekt”.

Domyślnie nowe projekty są widoczne dla wszystkich osób z zespołu. Dzięki temu możesz od razu przystąpić do pracy nad nimi i przypisywać zadania osobom z zespołu. Pozostali członkowie zespołu mogą edytować nazwy projektów, zmieniać ich cel, a także przydzielać/usuwać dostęp do nich.

Oczywiście możesz też ograniczyć dostęp do projektu tylko dla wybranych osób z zespołu. W tym celu wybierz opcję „Zaproszeni” i dodaj osoby, które mają mieć dostęp do projektu. Projekty należące do Twojego zespołu będą oznaczone kropką, a projekty z ograniczonym dostępem – ikoną pierścienia. Dodatkowo projekty, do których tylko Ty masz dostęp, będą miały ikonę kłódki obok nazwy. Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników Nozbe Premium.

Szczegóły projektu

Wejdź do projektu i kliknij w ikonę z trzema kropkami obok nazwy projektu. Pojawi się lista rozwijana z różnymi opcjami:

  1. Zarządzaj: użyj, aby zmienić szczegóły tego projektu

Zmień nazwę: zmień nazwę

Cel projektu Określ cel - bardzo przydatne, zwłaszcza w projektach współdzielonych

Kolor: użyj koloru, aby wyróżnić swój projekt

UWAGA: Możesz użyć sugerowanego koloru zespołu dla swoich projektów. Możesz swobodnie przełączać się między swoim kolorem a kolorem sugerowanym w ustawieniach projektu. Kolor zespołu jest ustawiany automatycznie dla każdego nowego projektu. Może on zostać zmieniony tylko przez menedżerów projektu.

Członkowie: naciśnij na nią, aby zobaczyć listę użytkowników, którym udostępniasz ten projekt. W tym miejscu możesz również dodawać nowych użytkowników do tego projektu.

Udostępnij projekt innemu zespołowi: możesz to zrobić, podając adres e-mail właściciela lub administratora innego zespołu

Grupy: możesz sprawdzić, które grupy mają dostęp do tego projektu.

Zakończ projekt: użyj tej opcji, aby oznaczyć projekt jako zakończony

  1. Śledź: projekty, które śledzisz, są wyświetlane jako pierwsze na pasku bocznym po lewej stronie.
  2. Ulubione: zaznacz swój projekt jako ulubiony, aby zobaczyć go na górze listy po prawej stronie.
  3. Dodaj sekcję: możesz podzielić swój projekt na różne sekcje. Jest to pomocne, gdy Twój projekt staje się coraz większy i bardziej złożony
  4. Klonowanie: możesz utworzyć kopię projektu, jego sekcji i aktywnych zadań.
  5. Wybierz zadania: możesz wybrać kilka zadań jednocześnie i je edytować.
  6. Kopiuj link do listy zadań: możesz wygenerować link do swojej listy zadań.
  7. Dodaj zadania przez e-mail: znajdziesz tu unikalny adres e-mail projektu, na który możesz wysyłać zadania za pomocą swojego klienta poczty elektronicznej.
  8. Pokaż wszystkie ukończone: pozwala zobaczyć ukończone zadania.

Sekcje

Czasami zadania w projekcie służą różnym celom. Zwłaszcza, gdy projekt jest rozległy i skomplikowany. Aby utrzymać porządek w swoich projektach, użyj sekcji projektu. Podziel zadania na poszczególne sekcje, aby poprawić przejrzystość projektu.

Tworzenie sekcji w projekcie

Aby utworzyć nową sekcję, kliknij w nazwę projektu i wybierz opcję „Dodaj sekcję”.

Nowa sekcja

Dodawanie zadania do konkretnej sekcji

Tworząc nowe zadanie, możesz kliknąć ikonę „+” w wybranej sekcji, aby mieć pewność, że zadanie zostanie do niej dodane.

Innym sposobem jest przeciągnięcie tasków do odpowiednich sekcji. Tutaj jednak trzeba pamiętać, że w sekcji, do której chcemy zadanie przeciągnąć, powinno znajdować się przynajmniej jedno zadanie.

Zmiana kolejności sekcji

Są dwa sposoby na zmianę kolejności sekcji w wybranym projekcie:

Nowa sekcja
Nowa Sekcja

Archiwizowanie i kasowanie sekcji

Jeśli nie potrzebujesz już danej sekcji, kliknij na jej nazwę i wybierz opcję “Archiwizuj”. Przeniesie to sekcję do archiwum Nozbe i już nie będzie się wyświetlać w Twoim projekcie.

W każdym momencie możesz ją przywrócić. W takim wypadku najpierw kliknij na nazwę projektu i wybierz “Pokaż zakończone”. Wówczas zarchiwizowana sekcja pojawi się w widoku projektu. Teraz wystarczy kliknąć na jej nazwę i wybrać opcję “Przywróć”.

Po tym jak zarchiwizujesz sekcję, możesz ją skasować. Najpierw jednak upewnij się, że już nie będzie potrzebna.

Obserwowane i ulubione projekty

Jeśli osoba z Twojego zespołu utworzy nowy projekt, będzie on widoczny w widoku Aktywność pozostałych członków zespołu.

Jeśli dany projekt jest dla Ciebie ważny i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, dodaj go do obserwowanych. W tym celu, kliknij w nazwę projektu w widoku Aktywności i wybierz „Obserwuj”. Od tej pory będziesz widzieć nowe komentarze w zadaniach z tego projektu w sekcji Aktywność. Dostęp do obserwowanych projektów możesz również uzyskać bezpośrednio z paska po lewej stronie.

Oznacz najważniejsze projekty jako ulubione. Będą wtedy wyświetlane w oddzielnej sekcji na pasku bocznym (nad listą obserwowanych projektów), dzięki czemu będziesz mieć do nich łatwy dostęp.

Pod nagłówkiem „Obserwowane projekty” zobaczysz listę wszystkich obserwowanych projektów. Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich projektów, do których Cię dodano (również tych, których nie obserwujesz), wybierz pod tą listą na przycisk “Wszystkie projekty”.

Grupowanie projektów

W Nozbe możesz swoje projekty łączyć w tematyczne grupy. Jest to bardzo przydatna funkcja dla tych użytkowników, którzy mają bardzo dużo aktywnych projektów i chcą nimi efektywniej zarządzać. Trzeba tylko pamiętać, że jest to funkcja premium, więc nie jest dostepna w planach darmowych.

Jak stworzyć grupę projektów?

Tworzenie grupy projektów

Kliknij na przycisk “Więcej” widoczny obok sekcji “Obserwowane projekty” w lewym panelu. W ten sposób wyświetlisz wszystkie projekty stworzone w Nozbe. Następnie wybierz zakładkę “Grupy” i kliknij na przycisk “Stwórz nową grupę”

Prywatność grupy

Teraz możesz wpisać nazwę grupy i wybrać dla kogo będzie widoczna. Administratorzy zespołu mogą stworzyć grupę prywatną lub widoczną dla wszystkich. Członek zespołu także może stworzyć grupę projektów, ale będzie widoczna tylko dla niego.

Dodanie projektów do grupy

Po kliknięciu na “Zarządzaj projektami”, będzie można dodać projekty do tworzonej w danym momencie grupy. Kiedy skończysz, kliknij na “Stwórz”.

Możesz dodać ten sam projekt do różnych grup na raz. Wystarczy otworzyć projekt, kliknąć na jego menu (3 kropki). Następnie kliknij na opcję “Grupy” i wybierz te, do których chcesz dodać dany projekt. Na koniec potwierdź przyciskiem “Gotowe”. Teraz twój projekt należy do wszystkich zaznaczonych grup.

Zmiana szczegółów grupy

Zawsze możesz zmienić ustawienia grupy. Wystarczy kliknąć na 3 kropki obok jej nazwy. Tutaj możesz wybrać, które projekty są dodane do danej grupy, zmienić jej nazwę, pokazać wszystkie zakończone w niej zadania, czy też ją po prostu skasować (to nie usunie projektów, które zostały do niej dodane). Należy pamiętać, że tylko admin lub właściciel mogą modyfikować publiczne grupy.

Projekty wspólne

W Nozbe możesz współdzielić projekty również z innymi zespołami. W tym celu udaj się do projektu i otwórz jego ustawienia. Następnie wybierz “Zarządzaj” i “Udostępnij projekt innemu zespołowi”.

Create a Joint Project

Projekt będzie wspólny i widoczny w drugim zespole po zaakceptowaniu przez niego zaproszenia.

W ten sposób możesz udostępnić każdy projekt. Gdy tylko projekt zostanie udostępniony innemu zespołowi, zmieni się w projekt z ograniczonym dostępem.

Możesz wysłać zaproszenia do projektu także komuś kto nie ma jeszcze konta w Nozbe. Taka osoba otrzyma wówczas wiadomość email z linkiem aktywacyjnym. Jeśli go otworzy, będzie mogła założyć konto i dołączyć do projektu.

Wspólne projekty są dostępne w Nozbe jako opcja premium. Zespół zapraszający do projektu musi mieć plan Premium. Zespół akceptujący zaproszenie może korzystać z planu darmowego.

Jak sklonować projekt

Jeśli chcesz stworzyć kopię wybranego projektu, możesz to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy otworzyć projekt, kliknąć na 3 kropki widoczne obok nazwy projektu i wybrać z menu opcję “Duplikuj”.

Jak stworzyć kopię projektu

Aplikacja skopiuje nie tylko wszystkie zadania, ale także wszystkie szczegóły projektu oraz jego sekcje i przypięte komentarze.

Link do oryginalnego projektu znajdziesz w opisie zduplikowanego projektu.

Uwaga: jeśli zduplikujesz projekt, staniesz się autorem zarówno projektu, jak i zadań w nim będących.

Jak usunąć kogoś z prywatnego projektu?

Aby usunąć kogoś z prywatnego projektu, kliknij przycisk “…” (trzy kropki) obok nazwy projektu (1) i wybierz sekcję “Członkowie”. W tym widoku możesz usunąć tę osobę z projektu. W tym celu użyj opcji „Usuń z projektu” (2). Zapisz zmiany i kliknij przycisk „Potwierdź”:

Usuwanie z projektu

W tym samym widoku możesz także nadać komuś rangę administratora projektu. Taka osoba będzie mogła zakończyć projekt lub dodać/usunąć osoby.

Jak skasować projekt

Jeśli chcesz skasować projekt, to musisz go wpierw zakończyć. W tym celu otwórz szczegóły projektu i wybierz “Zakończ projekt”. Po zatwierdzeniu, należy ponownie otworzyć szczegóły projektu, ale tym razem wybrać opcję “Usuń”. Następnie trzeba potwierdzić usunięcie projektu wpisując w oknie jego nazwę.

Kasowanie projektu

Pamiętaj, że jeśli skasujesz projekt, nie będzie można go przywrócić. Dlatego też bardziej niż usuwanie zalecamy kończenie projektów.