f

Aktywność

Czym jest widok Aktywność?

Widok Aktywność

Jest to miejsce, w którym znajdziesz nową aktywność z zadań i projektów, które obserwujesz.

Jeśli ktoś doda komentarz do zadania, które obserwujesz (albo zadania, które znajduje się w obserwowanym przez Ciebie projekcie), to zadanie to pojawi się w widoku “Aktywność”.

Tutaj będziesz także otrzymywać powiadomienia o nowych projektach i szablonach, a także zakończonych projektach i szablonach.

Jeżeli ktoś dodał reakcję do Twojego komentarza znajdującego się w zadaniu, to ono również pojawi się w Twoim widoku “Aktywność” - pod warunkiem, że dane zadanie zostało Ci przypisane.

Oznaczanie zadań jako przeczytane

Nową aktywność w zadaniu reprezentuje niebieska kropka po prawej stronie.

Kiedy otworzysz zadanie z nową aktywnością, niebieska kropka zniknie. Oznacza to, że aktywność z tego zadania została przeczytana. Kiedy ponownie wrócisz do widoku Aktywności, zadanie to nie będzie widoczne na liście, chyba że inna osoba dokona w nim zmian. Wejście do takiego zadania z poziomu innego widoku również spowoduje zniknięcie niebieskiej kropki.

Możesz oznaczyć zadanie jako przeczytane, używając niebieskiego przycisku “Przeczytane”. Możesz także użyć szarego przycisku “Przeczytane” obok nagłówka z nazwą listy lub projektu. To spowoduje oznaczenie wszystkich zadań na danej liście lub w tym projekcie jako przeczytanych.

W tym widoku możesz również skorzystać z gestów na aplikacjach mobilnych. Przesuń palec po zadaniu w lewo, żeby otworzyć projekt, do którego dane zadanie należy. Przesuwając palec w prawo, oznaczysz zadanie jako przeczytane.

Jak pogrupowane są zadania w widoku Aktywność

Zadania w widoku Aktywność są pogrupowane w określony sposób:

W każdej z tych grup zadania są posortowane zgodnie z kolejnością projektów na Twojej liście projektów. Zadania z ulubionych projektów znajdują się w górnej części listy, a pod nimi znajdują się zadania z obserwowanych projektów.