f

Tagi

Czym są tagi?

Tagi służą do kategoryzacji zadań – np. według miejsc, narzędzi wymaganych do ich realizacji itp.

Możesz używać ich do grupowania zadań z różnych projektów, aby wykonywać je w według przypisanych właściwości.

Lista tagów

Tagi znajdują się tuż pod listą projektów w menu Nozbe po lewej stronie.

Gdy na nie klikniesz, zobaczysz wszystkie tagi, które Ty i Twój zespół dotychczas utworzyliście.

Tworzenie taga

Istnieją dwa sposoby utworzenia taga.

1. Użyj przycisku „Dodaj nowy tag” w panelu po lewej stronie

To najszybszy sposób, aby utworzyć nowy tag – bezpośrednio na liście.

Wystarczy kliknąć przycisk „Dodaj nowy tag”.

Teraz możesz wpisać nazwę taga, a także ustawić jego ikonę i kolor. Kliknij „Utwórz”, aby dodać ten tag do swojej listy.

2. Utwórz tag w widoku „Wszystkie tagi”

Użyj przycisku „Wszystkie tagi” w panelu po lewej stronie, a następnie kliknij fioletowy znak „+” u dołu.

Teraz możesz dodać nazwę, kolor i ikonę dla swojego taga. Nie zapomnij kliknąć przycisku „Utwórz”, aby dodać go do swojej listy tagów.

Dodawanie lub usuwanie taga

Możesz dodać tag, wybierając go w szczegółach zadaniach.

Wybierz jeden lub więcej tagów i kliknij „Gotowe”, aby zatwierdzić wybór. Wszystkie zaznaczone tagi zostaną dodane do zadania.

Jeśli chcesz usunąć tag z zadania, otwórz ponownie szczegóły zadania, kliknij na wybrany tag, odznacz go i zatwierdź wybór.

Jak zarchiwizować tagi

Jeśli już nie potrzebujesz danego taga, możesz go przenieść do archiwum. Wówczas nie będzie on widoczny na liście tagów. Archiwizację taga można przeprowadzić w paru krokach:

 1. Wybierz tag, który chcesz zarchiwizować w lewym panelu,
 2. Otwórz jego meny klikając w 3 kropki widoczne po prawej stronie nazwy taga,
 3. Wybierz opcję “Archiwizuj” i potwierdź swój wybor.
How to archive a tag

Aplikacja ukryje ten tag w bocznym panelu i w oknie wyboru taga. Będzie on natomiast nadal widoczny przy zadaniach, do których został wcześniej dodany, dopóki się go nie usunie ręcznie.

Gdy tapniesz na przycisk “Więcej” w sekcji “Tagi” widocznej w lewym panelu, wyświetlisz listę wszystkich dostępnych tagów. Zarchiwizowane tagi pozostaną ukrytę dopóki nie wybierzesz opcji “Pokaż zarchiwizowane” w menu widoku tagów. Wówczas zobaczysz zarchiwizowane wcześniej tagi z dodaną ikonką archiwum, by można je było łatwo odróżnić od aktywnych tagów.

Jak przywrócić zarchiwizowanego taga

Jeśli potrzebujesz wcześniej zarchiwizowanego taga, zawsze możesz go przywrócić. Aby to zrobić:

 1. otwórz listę tagów w bocznym panelu (przycisk “Więcej”),
 2. włącz opcję wyświetlania zarchiwizowanych tagów używając opcji “Pokaż zarchiwizowane” w menu tego widoku,
 3. wybierz tag, który chcesz przywrócić,
 4. w menu tego taga wybierz opcję “Przywróć” i zatwierdź zmianę.
How to restore a tag

Informacje dotyczące tagów

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie zadania ze wszystkich projektów z danym tagiem, wybierz go z listy “Wszystkie tagi”.

Możesz też edytować informacje dotyczące tagu i uzyskać dostęp do dodatkowych opcji poprzez kliknięcie na trzy kropki w prawym górnym rogu.

 1. Zmień nazwę – możesz zmienić nazwę taga,
 2. Kolor – możesz zmienić kolor taga,
 3. Ikona – możesz zmienić ikonę,
 4. Archiwizuj - możesz przenieść tag do archiwum,
 5. Przywróć - możesz przywrócić zarchiwizowany tag,
 6. Ulubiony – możesz dodać ten tag do listy „Ulubionych” tagów.
 7. Wybierz zadania - możesz wybrać zadania, które chcesz zedytować,
 8. Skopiuj link do tej listy – możesz wygenerować link do tej listy zadań,
 9. Pokaż zakończone – możesz wyświetlić wszystkie ukończone zadania z tym tagiem.

Współdzielenie tagów

Po dodaniu taga będzie on automatycznie widoczny dla pozostałych członków zespołu. Uwaga: w Nozbe, każdy tag jest widoczny dla wszystkich członków zespołu. Będą go widzieć na swojej liście tagów wraz ze wszystkimi powiązanymi zadaniami z projektów, do których mają dostęp.

Zobaczą również wybraną ikonę oraz kolor.

Prywatne tagi

W Nozbe możesz stworzyć prywatny tag, który nie będzie widoczny u innych członków zespołu. Aby go stworzyć, kliknij na przycisk “Dodaj nowy tag” i wybierz opcję “Prywatny” zamiast “Wszyscy”.

Kiedy stworzysz zadanie w widoku takiego taga, zostanie ono dodane domyślnie do widoku “Pojedyncze”. Możesz je potem przenieść do dowolnego projektu. Pamiętaj jednak, że tag nie będzie widoczny dla innych osób, nawet w otwartym projekcie.