f

Tagi

Czym są tagi?

Tagi służą do kategoryzacji zadań – np. według miejsc, narzędzi wymaganych do ich realizacji itp.

Możesz używać ich do grupowania powiązanych ze sobą dowolnym aspektem zadań pochodzących z różnych projektów. Pozwoli Ci to na ich szybsze wykonywanie w grupie.

Lista tagów

Tagi znajdują się tuż pod listą obserwowanych projektów, w sekcji “Więcej” w menu po lewej stronie.

Gdy na nie klikniesz, zobaczysz wszystkie tagi, które Ty i Twój zespół dotychczas utworzyliście.

Lista tagów

Tworzenie taga

Aby stworzyć nowy tag, wybierz “Tagi” w menu po lewej stronie, aby otworzyć listę wszystkich tagów. Naciśnij przycisk “+” na górze listy.

Teraz możesz dodać nazwę, kolor i ikonę dla swojego taga. Możesz też określić, czy tag ma być prywatny, czy wspólny dla całego Twojego zespołu. Nie zapomnij kliknąć przycisku „Utwórz”, aby dodać go do swojej listy tagów.

Dodawanie nowego taga

Możesz też stworzyć nowy tag bezpośrednio z poziomu widoku szczegółów zadania.

Aby to zrobić, otwórz zadanie, a następnie naciśnij przycisk “Tagi”. Teraz wybierz opcję “+ Utwórz nowy tag”. Wpisz nazwę swojego taga. Zdecyduj, czy tag ma być wspólny dla całego zespołu, czy prywatny. Możesz też wybrać kolor i ikonę tego taga. Naciśnij przycisk “Utwórz”, by stworzyć tag, a następnie naciśnij “Gotowe”, by dodać go do swojego zadania.

Dodawanie nowego taga

Dodawanie lub usuwanie taga w zadaniu

Możesz dodać tag do zadania, wybierając go w szczegółach zadania.

Wybierz jeden lub więcej tagów i kliknąć „Gotowe”, aby zatwierdzić wybór. Wszystkie zaznaczone tagi zostaną dodane do zadania.

Jeśli chcesz usunąć tag z zadania, otwórz ponownie szczegóły zadania, kliknij na przycisk symbolizujący przypisane tagi. Odszukaj tag, który chcesz usunąć z zadania, odznacz go i zatwierdź wybór.

Jak zarchiwizować tagi

Jeśli już nie potrzebujesz danego taga, możesz go przenieść do archiwum. Wówczas nie będzie on widoczny na liście tagów. Aby zarchiwizować tag:

 1. Wybierz “Tagi” w menu po lewej stronie i naciśnij tag, który chcesz zarchiwizować,
 2. Otwórz jego menu, naciskając ikonę “…” po prawej stronie nazwy taga,
 3. Wybierz opcję “Archiwizuj” i potwierdź swój wybor.
Archiwizowanie taga

Aplikacja ukryje ten tag na liście tagów i w oknie wyboru taga. Będzie on natomiast nadal widoczny przy zadaniach, do których został wcześniej dodany, dopóki nie zostanie usunięty z nich ręcznie.

Zarchiwizowane tagi pozostaną ukryte, dopóki nie naciśniesz ikony “…” przy nagłówku “Wszystkie tagi” i nie wybierzesz opcji “Pokaż zarchiwizowane”. Wówczas zobaczysz zarchiwizowane wcześniej tagi z dodaną ikonką archiwum, by można je było łatwo odróżnić od aktywnych tagów.

Jak zarchiwizować tag

Jak przywrócić zarchiwizowany tag

Jeśli chcesz przywrócić wcześniej zarchiwizowany tag, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz listę tagów w panelu po lewej (przycisk “Tagi”),
 2. Naciśnij ikonę “…” przy nagłówku “Wszystkie tagi” i włącz opcję wyświetlania zarchiwizowanych tagów, używając opcji “Pokaż zarchiwizowane”,
 3. Naciśnij tag, który chcesz przywrócić,
 4. Wybierz ikonę “…” przy nazwie taga, po czym użyj opcji “Przywróć” i zatwierdź zmianę.
Jak przywrócić tag

Informacje dotyczące tagów

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie zadania ze wszystkich projektów z danym tagiem, wybierz go z listy “Wszystkie tagi”.

Możesz też edytować informacje dotyczące taga i uzyskać dostęp do dodatkowych opcji poprzez kliknięcie ikony “…” po prawej stronie nazwy taga.

Wyświetlanie informacji dotyczących tagów
 1. Zmień nazwę – możesz zmienić nazwę taga,
 2. Kolor – możesz zmienić kolor taga,
 3. Ikona – możesz zmienić ikonę,
 4. Archiwizuj - możesz przenieść tag do archiwum,
 5. Ulubiony – możesz dodać ten tag do listy „Ulubionych”
 6. Pokaż zakończone – możesz wyświetlić wszystkie ukończone zadania z tym tagiem,
 7. Wybierz zadania - możesz wybrać zadania, które chcesz grupowo edytować,
 8. Kopiuj link do tej listy – możesz wygenerować link do tej listy zadań,
 9. Eksportuj do CSV – możesz eksportować listę zadań z tego tagu do pliku CSV.

Współdzielenie tagów

Po dodaniu taga będzie on automatycznie widoczny dla pozostałych członków zespołu. Zwróć uwagę, że w Nozbe każdy tag jest widoczny dla wszystkich członków zespołu. Będą go widzieć na swojej liście tagów wraz ze wszystkimi powiązanymi zadaniami z projektów, do których mają dostęp.

Zobaczą również wybraną ikonę oraz kolor.

Prywatne tagi

W Nozbe możesz stworzyć prywatny tag, który nie będzie widoczny u innych członków zespołu. Aby go stworzyć, wybierz “Tagi” z menu po lewej, a następnie naciśnij przycisk “+” przy liście aktywnych tagów. W oknie tworzenia taga, w sekcji “Kto może zobaczyć ten tag” zmień wybrane ustawienie na “Prywatny”.

Kiedy stworzysz zadanie w widoku takiego taga, zostanie ono domyślnie dodane do widoku “Pojedyncze”. Możesz je potem przenieść do dowolnego projektu. Pamiętaj jednak, że tag nie będzie widoczny dla innych osób, nawet w otwartym projekcie.