f

Tagi

Czym są tagi?

Tagi służą do kategoryzacji zadań – np. według miejsc, narzędzi wymaganych do ich realizacji itp.

Możesz używać ich do grupowania powiązanych ze sobą dowolnym aspektem zadań pochodzących z różnych projektów. Pozwoli Ci to na ich szybsze wykonywanie w grupie.

Lista tagów

Tagi znajdują się tuż pod listą projektów, na liście “Więcej” w menu po lewej stronie.

Gdy na nie klikniesz, zobaczysz wszystkie tagi, które Ty i członkowie Twojej przestrzeni dotychczas utworzyliście.

Lista tagów

Tworzenie tagu

Aby stworzyć nowy tag, wybierz “Tagi” w menu po lewej stronie, aby otworzyć listę wszystkich tagów. Naciśnij przycisk “+” na górze listy.

Teraz możesz dodać nazwę, kolor i ikonę dla swojego tagu. Możesz też określić, czy tag ma być prywatny, czy wspólny dla wszystkich członków Twojej przestrzeni. Kliknij przycisk „Utwórz”, aby dodać go do swojej listy tagów.

Dodawanie nowego tagu

Możesz też stworzyć nowy tag bezpośrednio z poziomu widoku szczegółów zadania.

Aby to zrobić, otwórz zadanie, a następnie naciśnij przycisk “Tagi”. Teraz wybierz opcję “+ Utwórz nowy tag”. Wpisz nazwę swojego tagu. Zdecyduj, czy tag ma być wspólny dla wszystkich członków przestrzeni, czy prywatny. Możesz też wybrać kolor i ikonę tego tagu. Naciśnij przycisk “Utwórz”, by stworzyć tag, a następnie naciśnij “Gotowe”, by dodać go do swojego zadania.

Dodawanie nowego tagu

Dodawanie lub usuwanie tagu w zadaniu

Możesz dodać tag do zadania, wybierając go w szczegółach zadania.

Wybierz jeden lub więcej tagów i kliknąć „Gotowe”, aby zatwierdzić wybór. Wszystkie zaznaczone tagi zostaną dodane do zadania.

Jeśli chcesz usunąć tag z zadania, otwórz ponownie szczegóły zadania, kliknij na przycisk symbolizujący przypisane tagi. Odszukaj tag, który chcesz usunąć z zadania, odznacz go i zatwierdź wybór.

Jak zarchiwizować tagi

Jeśli już nie potrzebujesz danego tagu, możesz go przenieść do archiwum. Wówczas nie będzie on widoczny na liście tagów. Aby zarchiwizować tag:

 1. Wybierz “Tagi” w menu po lewej stronie i naciśnij tag, który chcesz zarchiwizować,
 2. Otwórz jego menu, naciskając ikonę “…” po prawej stronie nazwy tagu,
 3. Wybierz opcję “Archiwizuj” i potwierdź swój wybor.
Archiwizowanie tagu

Aplikacja ukryje ten tag na liście tagów i w oknie wyboru tagu. Będzie on natomiast nadal widoczny przy zadaniach, do których został wcześniej dodany, dopóki nie zostanie usunięty z nich ręcznie.

Zarchiwizowane tagi pozostaną ukryte, dopóki nie naciśniesz ikony “…” przy nagłówku “Wszystkie tagi” i nie wybierzesz opcji “Pokaż zarchiwizowane”. Zarchiwizowane tagi będą wyświetlać się jako przekreślone.

Jak zarchiwizować tag

Jak przywrócić zarchiwizowany tag

Jeśli chcesz przywrócić wcześniej zarchiwizowany tag, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz listę tagów w panelu po lewej (przycisk “Tagi”),
 2. Naciśnij ikonę “…” przy nagłówku “Wszystkie tagi” i włącz opcję wyświetlania zarchiwizowanych tagów, używając opcji “Pokaż zarchiwizowane”,
 3. Naciśnij tag, który chcesz przywrócić,
 4. Wybierz ikonę “…” przy nazwie tagu, po czym użyj opcji “Przywróć” i zatwierdź zmianę.
Jak przywrócić tag

Informacje dotyczące tagów

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie zadania ze wszystkich projektów z danym tagiem, wybierz go z listy “Wszystkie tagi”.

Możesz też edytować informacje dotyczące tagu i uzyskać dostęp do dodatkowych opcji poprzez kliknięcie ikony “…” po prawej stronie nazwy tagu.

Wyświetlanie informacji dotyczących tagów
 1. Zmień nazwę – możesz zmienić nazwę tagu,
 2. Kolor – możesz zmienić kolor tagu,
 3. Ikona – możesz zmienić ikonę,
 4. Archiwizuj - możesz przenieść tag do archiwum,
 5. Ulubiony – możesz dodać ten tag do listy „Ulubionych”
 6. Pokaż zakończone – możesz wyświetlić wszystkie ukończone zadania z tym tagiem,
 7. Wybierz zadania - możesz wybrać zadania, które chcesz grupowo edytować,
 8. Kopiuj link do tej listy – możesz wygenerować link do tej listy zadań,
 9. Eksportuj do CSV – możesz eksportować listę zadań z tego tagu do pliku CSV.

💡 Wskazówka: w tym widoku możesz też sprawdzić statystyki danego tagu - w tym celu naciśnij na liczbę zadań wyświetlaną tuż obok jego nazwy. Aplikacja pokaże Ci ogólną liczbę ukończonych i aktywnych zadań, do których dany tag został przypisany, jak i ilość potrzebnego i przepracowanego czasu ustawioną w tych zadaniach z podziałem wydajności na ostatnie dni, tygodnie i miesiące.

Wyświetlanie statystyk

Nie zobaczysz danych dotyczących prywatnych projektów i zadań innych osób oraz projektów i zadań, do których nie masz dostępu.

Współdzielenie tagów

Po dodaniu tagu będzie on automatycznie widoczny dla pozostałych członków przestrzeni. Będą go widzieć na swojej liście tagów wraz ze wszystkimi powiązanymi zadaniami z projektów, do których mają dostęp.

Zobaczą również wybraną ikonę oraz kolor.

Prywatne tagi

W Nozbe możesz stworzyć prywatny tag, który nie będzie widoczny u innych członków przestrzeni. Aby go stworzyć, wybierz “Tagi” z menu po lewej, a następnie naciśnij przycisk “+” przy liście aktywnych tagów. W oknie tworzenia tagu, w sekcji “Kto może zobaczyć ten tag” zmień wybrane ustawienie na “Prywatny”.

Tworzenie prywatnego tagu

Kiedy dodasz zadanie w widoku takiego tagu, zostanie ono domyślnie dodane do widoku “Pojedyncze”. Możesz je potem przenieść do dowolnego projektu. Tag nie będzie widoczny dla innych osób, nawet w otwartym projekcie.