f

Dodawanie zadań mailem

Od czego zacząć?

Przesyłanie zadań i załączników mailem jest jedną z najbardziej przydatnych funkcji w Nozbe. Jedyne co należy zrobić to aktywować tę możliwość.

Aktywowanie wysyłki zadań mailem

Otwórz menu zębatki i kliknij na “Dodaj zadanie e-mailem”. Tu wygenerujesz swój indywidualny adres mailowy do przesyłania zadań. Możesz go teraz skopiować.

Aktywowanie wysyłki zadań do Nozbe mailem

Jeśli masz więcej niż jedną przestrzeń, Nozbe utworzy osobne adresy dla każdej z przestrzeni.

Jak wysyłać zadania mailem

Aby wysłać pierwsze zadanie, otwórz swoją pocztę i wpisz powyższy adres w miejscu adresata.

Tytuł maila pojawi się jako nazwa zadania, a jego treść znajdzie się w komentarzach. Załączniki również zostaną dodane jako komentarze.

Jeśli chcesz przesłać tylko część wiadomości, użyj ~~ (podwójna tylda) lub – (podwójny myślnik) w linijce przed tekstem, którego nie chcesz przesyłać. Nozbe zignoruje wszystko co znajdzie się po tych znakach i nie umieści tego w nowo powstałym zadaniu.

Jak przesyłać zadania do projektów?

Zadania bez określonego projektu automatycznie trafiają do widoku Pojedynczych zadań i Przychodzących.

Jeśli chcesz, żeby zadanie pojawiło się w konkretnym projekcie, udaj się do tego projektu, naciśnij ikonę “…” przy jego nazwie i wybierz “Dodaj zadanie e-mailem”.

To wszystko! Jeśli teraz w polu adresata dodasz adres wygenerowany w projekcie, zadanie pojawi się w tym projekcie.

Wysyłanie zadań do wybranego projektu

Jak przesyłać zadania do sekcji w projekcie?

Przesyłanie zadań do sekcji działa podobnie do przesyłania zadań do projektów.

Kliknij na ikonę “…” obok nazwy danej sekcji i wybierz “Dodaj zadanie e-mailem”, żeby wygenerować odpowiedni adres.

Wysyłanie zadań do określonej sekcji

Jak przesyłać komentarze do zadań?

Możesz też przesłać email do istniejącego zadania, aby dodać go jako komentarz.

Otwórz dane zadanie, po czym naciśnij ikonę “…” w prawym górnym rogu okna szczegółów tego zadania. Wybierz opcję “Dodaj komentarze e-mailem”, żeby wygenerować unikalny adres email do tego zadania.

Przesyłanie komentarzy do określonego zadania

Wysyłanie wielu zadań naraz

Możesz dodać do Nozbe mailem jednocześnie tyle zadań, ile tylko chcesz. Wyślij je na swój unikalny adres email Nozbe.

Nie musisz nic pisać w tytule maila. W treści wiadomości wpisz swoje zadania, dodając każde z nich w nowej linii i rozpoczynając od kropki i spacji - tak, jak tutaj:

. Moje pierwsze zadanie
. Moje drugie zadanie
. Moje trzecie zadanie

Możesz użyć #hasztagów, aby określić parametry każdego ze swoich zadań, na przykład projekt, sekcję (możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej określono projekt), odpowiedzialną osobę, termin, powtarzalność, przypomnienia, tagi oraz status priorytetu.

Dodaj hasztagi po nazwie swojego zadania, oddzielając każdy z nich spacją. Oto przykład:

. Przygotować prezentację #Marketing #Jan #Maj 14 9:00

Jeśli chcesz dodać do swojego zadania komentarz, wpisz go w kolejnej linii pod tym zadaniem. W treści wpisywanego komentarza możesz też użyć @wzmianek:

. Przygotować prezentację #Marketing #Jan #Maj 14 9:00`
Hej, @Jan, pomógłbyś mi z tym zadaniem?

Do swojego maila możesz też dodać załączniki. Wszystkie załączniki zostaną przesłane do pierwszego zadania na liście.

Oto, jak wygląda przykładowa wiadomość z wieloma zadaniami, hasztagumi oraz załącznikami:

Wysyłka wielu zadań do Nozbe

Jeśli nie określono projektu przy pomocy #hasztagu albo nie użyto do wysyłki unikalnego adresu email projektu, to wszystkie zadania zostaną wysłane do Pojedynczych zadań.

Wszystkie zadania zostaną też automatycznie przypisane Tobie, chyba, że odpowiedzialność została przypisana komuś innemu przy pomocy #hasztagu.

Zadania te pojawią się również w Twoim widoku Przychodzących, w sekcji “Ostatnio dodane”.

Hashtagi do ustawiania parametrów

Parametry w zadaniach przesyłanych mailem można ustawić za pomocą hashtagów. W tym celu wpisz # w tytule wiadomości, a następnie określ parametr.

Poniżej znajdziesz listę przykładowych hashtagów.

Poniżej przykłady, jak możesz ustawić konkretną datę z dniem lub godziną:

Kolejność wpisywanych hashtagów nie ma znaczenia.

Nie jest konieczne podawanie pełnej nazwy projektu/sekcji itp. System sam rozpozna odpowiedni parameter po podaniu pierwszych trzech liter, jeśli jest on unikatowy (np.: nie ma dwóch projektów o takiej samej nazwie).

Linki szybkiego podglądu i odpowiedzi

Gdy prześlesz mail do Nozbe przy pomocy Gmaila lub Poczty Apple, Nozbe rozpozna aplikację, której użyłeś do wysyłki tej wiadomości. Wówczas doda do przesłanego w ten sposób komentarza w zadaniu link “Otwórz w Gmailu” / “Otwórz w aplikacji Poczta”. Możesz użyć tego linka, by otworzyć oryginalny mail w swoim kliencie pocztowym.

Otwórz w Gmailu

Jeśli przekażesz do Nozbe mail, który był Ci oryginalnie wysłany przez kogoś innego, to w dodanym komentarzu do zadania zobaczysz też link “Odpowiedz e-mailem”. Możesz go nacisnąć, by odpowiedzieć na daną wiadomość w swoim kliencie pocztowym.

Odpowiedz e-mailem

Obie te funkcje działają tylko dla wiadomości wysłanych z poziomu Gmaila i Poczty Apple.

Przydatna wskazówka: Jak dodać zadanie na dół listy?

Chcesz dodać zadanie na sam dół listy? Najpierw musisz wygenerować adres mailowy dla danej sekcji w projekcie. Następnie dodaj .down przed znakiem @.

Jeśli Twój adres to ahjxah.rv5hfm@nozbe.email, to po dodaniu odpowiedniego znaku będzie on wyglądał następująco:

ahjxah.rv5hfm.down@nozbe.email

Przydatna wskazówka: Jak dodać zadanie do priorytetów?

Używając maila możesz dodawać zadania również do listy priorytetów.

W tym celu należy dodać wykrzyknik w pierwszej linijce treści wiadomości. Dzięki temu Twoja wiadomość pojawi się jakoś priorytet.

Add your task to priorities