f

Pojedyncze zadania

Czym są Pojedyncze zadania?

Pojedyncze zadania to widok skupiający wszystkie zadania, które nie pasują do żadnego innego projektu. Są to pojedyncze działania, które trzeba wykonać poza regularnymi projektami.

Widok Pojedyncze zadania

Jak utworzyć pojedyncze zadanie?

Pojedyncze zadanie możesz utworzyć w widoku Priorytety lub Pojedyncze zadania. Po prostu naciśnij przycisk „+” w prawym dolnym rogu. Jeśli nie przypiszesz zadania do żadnego projektu, to automatycznie pojawi się ono na Twojej liście Pojedyncze zadania.

Dodawanie pojedynczego zadania

Możesz także stworzyć pojedyncze zadanie dla innego członka zespołu.

Dodawanie zadania dla innego członka zespołu