f

Pojedyncze zadania

Czym są Pojedyncze zadania?

W widoku Pojedyncze zadania znajdziesz wszystkie zadania, które nie pasują do żadnego innego projektu. Są to pojedyncze działania, które musisz zrealizować poza regularnymi projektami.

Jak utworzyć pojedyncze zadanie?

Pojedyncze zadanie możesz utworzyć w widoku Priorytety lub Pojedyncze zadania. Po prostu kliknij ikonę „+” w prawym dolnym rogu. Jeśli nie przypiszesz zadania do żadnego projektu, automatycznie pojawi się ono na Twojej liście Pojedyncze zadania.

Create Project Group

Możesz także stworzyć pojedyncze zadanie dla innego członka zespołu.

Create Project Group