f

Priorytety

Czym jest widok Priorytety?

Priority view

Najprościej mówiąc, jest to lista Twoich najważniejszych zadań z różnych projektów. To ty wybierasz, które zadania mają stać się Twoimi priorytetami i dodajesz je do tej listy.

Aby dodać zadanie do Priorytetów, oznacz je gwiazdką.

Gdy utworzysz nowe zadanie z poziomu Priorytetów, Nozbe automatycznie ustawi jego lokalizację na widok “Pojedyncze”. Dzieje się tak dlatego, że same Priorytety nie są docelowym miejscem, w którym można przechowywać zadania. Skupiają one wyłącznie zadania oznaczone gwiazdką z innych list zadań.