f

Współdzielenie zadań z członkami zespołu

W jaki sposób można współdzielić zadanie z innym członkiem zespołu?

Czasami zachodzi potrzeba przekazania jednego zadania w zamkniętym projekcie osobie, która nie ma do niego dostępu. W Nozbe nie musisz jej zapraszać do całego projektu- wystarczy dać dostęp do wybranego zadania.

Aby to zrobić:

  1. wybierz zadanie, które chcesz współdzielić i kliknij na parametr “Odpowiedzialność”,
  2. wybierz członka zespołu, któremu chcesz zdelegować to zadanie.

Pamiętaj: ta osoba nie będzie miała dostępu do całego projektu, a tylko do tego jednego zadania.

Osoba, na którą zdelegowałeś zadanie, zobaczy je w swoim widoku “Przychodzące”.

Pamiętaj, że możesz przyznać dostęp do danego zadania tylko jednej osobie naraz. Odbiorca nie może zmienić projektu zadania lub jego sekcji, nie może go też skasować czy przywrócić. Odbiorca może za to dodać tag, datę lub przypomnienie. Może oddać zadanie tylko osobie, która je zdelegowała. To samo dotyczy wzmianek: może wspomnieć w zadaniu tylko osobę, która przydzieliła to pojedyncze zadanie.

Jak stworzyć pojedyncze zadanie dla kogoś w zespole?

Możesz także stworzyć pojedyncze zadanie dla wybranego członka zespołu. Aby to zrobić:

  1. w widoku zespołu wybierz osobę, dla której chcesz stworzyć zadanie;
  2. w widoku profilowym tej osoby kliknij na przycisk “Zrób mi zadanie” w prawym, dolnym rogu;
  3. dodaj nazwę zadania i potrzebne parametry.

W ten sposób stworzone zadanie pojawi się w widoku “Pojedyncze” wybranego członka zespołu.

Wskazówka: możesz także dodać zadanie w swoim widoku “Pojedyncze” lub “Priorytety” i następnie zdelegować je na wybraną osobę w zespole.