f

Przychodzące

Czym są Przychodzące?

Widok Przychodzące

Tu znajdziesz wszystko, co wymaga Twojej uwagi, np. zadania na dziś i po terminie, przypomnienia, zadania przypisane Tobie i zadania, w których ktoś Cię wspomniał. Zdecyduj, co chcesz z nimi zrobić.

Pamiętaj: zadanie pozostanie w widoku Przychodzące dopóki go nie przejrzysz. Aby oznaczyć pojedyncze zadanie jako przejrzane, naciśnij pomarańczowy przycisk po prawej stronie zadania lub przesuń zadanie w prawo (na urządzeniu mobilnym). Możesz też oznaczyć całą sekcję jako przejrzaną – w tym celu naciśnij przycisk „Przejrzane” obok nazwy grupy zadań.

Zadanie będzie oznaczone jako przejrzane również, gdy dodasz do niego komentarz, zmienisz jego parametry lub zmienisz jego nazwę. Żeby cofnąć tę zmianę, naciśnij przycisk “Cofnij” na pasku, który pokaże się u dołu ekranu.

Kiedy zadania są dodawane do Przychodzących?

Zadania pojawią się w Twoich Przychodzących w różnych momentach - w zależności od ich ustawień lub sposobu dodania:

Sekcje w widoku Przychodzące

Widok Przychodzące podzielony jest na następujące sekcje:

Na dzisiaj

Zadania z terminem na dziś. Są to rzeczy, które trzeba przejrzeć i zdecydować, czy chcesz wykonać je teraz czy odłożyć na później.

Po terminie

Zadanie przeterminowane pojawią się w tej sekcji. Jeśli żadnych nie masz, to nie zobaczysz tej sekcji w widoku Przychodzące.

Przypomnienia

W tej sekcji wyświetlane są wszystkie zadania, które mają ustawiony parametr „Przypomnienie”.

Przypisane Tobie

Są to zadania przypisane Tobie przez innych użytkowników, za które jesteś odpowiedzialny. Możesz oznaczyć je gwiazdką, zmienić ich termin wykonania lub po prostu je zignorować.

Zadania, w których Cię wspomniano

Wszystkie zadania, w których ktoś Cię wspomniał.

Ostatnio dodane

Zadania, które zostały dodane mailem, przez Szybkie Dodawanie Zadań (Quick Add), integrację z inną aplikacją, lub przy pomocy widżetu.

Gesty

Żeby efektywniej zarządzać zadaniami w widoku Przychodzących możesz skorzystać z gestów. Przesuń na zadaniu w lewo, żeby przejść do projektu zawierającego to zadanie. Przesuwając w prawo oznaczysz to zadanie jako zakończone.