f

Priorytety

Czym jest widok Priorytety?

Najprościej mówiąc jest to lista Twoich najważniejszych zadań. To ty wybierasz, które zadania mają stać się Twoimi priorytetami i dodajesz je do tej listy.

Aby dodać zadanie do Priorytetów, oznacz je gwiazdką.