f

Nozbe Business

Plan Nozbe Business

Subskrypcja Nozbe Business jest rozwiązaniem, które przygotowaliśmy dla tych firm, które chcą czerpać maksymalne korzyści z funkcji wielu przestrzeni w Nozbe.

O ile Nozbe Premium wymaga zakupu osobnej subskrypcji dla każdej posiadanej przestrzeni, Nozbe Business umożliwia zakup tylko jednej subskrypcji za całkowitą liczbę członków Twojej organizacji, a następnie przydzielenie ich do wielu przestrzeni bez dodatkowych kosztów.

W Nozbe Business płacisz jedną zunifikowaną cenę za całkowitą liczbę osób w Twojej organizacji - niezależnie od tego, do ilu przestrzeni należą. W ten sposób możesz stworzyć osobne przestrzenie dla każdego z działów czy filii Twojej firmy, i przydzielić do tych przestrzeni odpowiednich członków organizacji - bez potrzeby płacenia wielokrotnie za tę samą osobę, gdy jest ona członkiem kilku przestrzeni.

Użytkownicy kont Business otrzymują priorytetowe mailowe wsparcie obsługi klienta, a także indywidualnego menedżera konta oraz szkolenie.

Oprócz tego, w ramach planu Business otrzymujesz nielimitowane miejsce na załączniki oraz możliwość przypisania nielimitowanej liczby administratorów w przestrzeniach.

Zakup planu Business

Aby zakupić plan Business, naciśnij ikonę zębatki, po czym wybierz przycisk “Zwiększ plan” i przełącz wybrany plan na Business. Wybierz liczbę użytkowników, którą chcesz mieć w swojej organizacji, i potwierdź, by przejść do płatności.

Zmiana planu z Free na Business

Twój plan zostanie automatycznie zmieniony na Business, a bieżąca przestrzeń zostanie automatycznie przypisana do organizacji z tym planem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen planu Business, zobacz nasz cennik.

Przejście z planu Premium na Business

Jeśli posiadasz już subskrypcję Nozbe Premium, możesz w każdej chwili przejść na plan Business.

Aby to zrobić, naciśnij ikonę zębatki i wybierz “Zmień plan”. Przełącz plan na Business, wybierz liczbę osób, którą chcesz mieć w organizacji, po czym potwierdź swój wybór.

Przejście z planu Premium na Business

Twój plan zostanie automatycznie zmieniony na Business, a bieżąca przestrzeń zostanie automatycznie przypisana do organizacji z tym planem.

Zmiana planu jest bezpłatna. System automatycznie przeliczy niewykorzystane środki z poprzedniej płatności i dostosuje datę ważności nowego planu.

Co jeśli mam już więcej niż jedną przestrzeń na planie Premium?

Gdy zmienisz już plan jednej z przestrzeni z Premium na Business, to możesz przypisać do swojego planu Business też kolejne przestrzenie. Zwróć uwagę, że musisz być właścicielem tych przestrzeni, aby dołączyć je do swojej organizacji.

Aby to zrobić, naciśnij przycisk “Zarządzaj” na liście przestrzeni, po czym wybierz nazwę swojej organizacji. Teraz przejdź do widoku “Przestrzenie” > “Dodaj przestrzeń”, wybierz przestrzeń z listy i potwierdź.

Przypisywanie przestrzeni Premium do organizacji Business

Niewykorzystany czas z Twojej subskrypcji Premium zostanie przeliczony, i z jego pomocą nasz system przedłuży termin ważności Twojego planu Business.

Dodatkowe osoby w Twoim planie Business

Jeśli Twój zespół się powiększa, to w prosty sposób możesz zwiększyć swój plan Business, by dodać więcej osób. Możesz to zrobić szybko i łatwo, bez potrzeby dokonywania dodatkowych opłat.

Aby to zrobić, naciśnij przycisk “Zarządzaj” na liście przestrzeni i wybierz nazwę swojej organizacji. W zakładce “Ogólne” znajdź sekcję “Obecny plan” i naciśnij przycisk “Zmień”. Wybierz plan, który Ci odpowiada, po czym potwierdź zmianę.

Zwiększanie liczby osób w ramach planu Business

Nasz system płatności przeliczy niewykorzystane środki z Twojej poprzedniej opłaty i użyje go do określenia daty ważności nowego planu.

Zwróć uwagę, że tej zmiany może dokonać wyłącznie właściciel organizacji.

Role w planie Business

Istnieją trzy role osób należących do biznesu: właściciel organizacji, administrator organizacji i członek organizacji.

Właściciel organizacji - może zmienić, przedłużyć albo anulować subskrypcję Business, a także uzyskać dostęp do faktury. Właściciel organizacji może też zmienić jej nazwę oraz kolor, utworzyć i przypisać nowe przestrzenie do organizacji, a także usunąć je z organizacji czy dołączyć do przestrzeni przypisanych do organizacji. Może też nadać użytkownikom w zespole role administratorów organizacji i odebrać im te role. Tylko jedna osoba może być właścicielem organizacji.

Administrator organizacji - może zmienić nazwę organizacji oraz jej kolor, utworzyć i przypisać nowe przestrzenie do organizacji, a także usunąć je z organizacji czy dołączyć do przestrzeni przypisanych do organizacji. Właściciel organizacji może wyznaczyć kilku administratorów organizacji. Gdy administrator organizacji zostanie dodany do przestrzeni, to automatycznie stanie się administratorem w tej przestrzeni.

Członek organizacji - może zostać zaproszony do przestrzeni lub z nich usunięty.

Jak nadać komuś rolę administratora organizacji

Jako właściciel organizacji możesz nadać komuś rolę administratora organizacji, naciskając przycisk “Zarządzaj” na liście przestrzeni, po czym wybierając nazwę swojej organizacji z listy. Przejdź do zakładki “Administratorzy”, po czym wybierz przycisk “+ Dodaj administratorów”. Zaznacz osobę, której chcesz nadać rolę administratora, po czym potwierdź swój wybór.

Nadanie roli administratora

W tym widoku możesz też odebrać danej osobie prawa administratora. W tym celu naciśnij jej imię i wybierz “Odbierz prawa administratora”.

Odebranie roli administratora

Tworzenie przestrzeni

Istnieją dwa sposoby na utworzenie przestrzeni w Nozbe. Pierwsza opcja umożliwia utworzenie przestrzeni, która zostanie automatycznie przypisana do Twojej organizacji. Druga opcja daje możliwość stworzenia przestrzeni bez przypisania jej do Twojej organizacji.

Tworzenie przestrzeni, która zostanie automatycznie przypisana do organizacji

Aby stworzyć nową przestrzeń i przypisać ją automatycznie do Twojej organizacji, naciśnij przycisk “Zarządzaj” na liście przestrzeni, po czym naciśnij nazwę swojej organizacji. Przejdź do zakładki “Przestrzenie” i wybierz “Utwórz nową przestrzeń”. Użyj opcji “Stwórz nową przestrzeń”, by utworzyć przestrzeń, do której zaprosisz inne osoby, albo opcji “Utwórz przestrzeń osobistą”, jeśli chcesz stworzyć przestrzeń wyłącznie dla siebie.

Wpisz nazwę swojej przestrzeni, (opcjonalnie) załaduj jej awatar i potwierdź, by utworzyć tę przestrzeń.

Tworzenie przestrzeni

Przestrzeń, którą utworzysz w ten sposób, zostanie automatycznie przypisana do Twojej organizacji.

Tworzenie przestrzeni bez przypisywania jej do organizacji

Aby utworzyć nową przestrzeń, która nie zostanie automatycznie przypisana do organizacji, naciśnij przycisk “Zarządzaj” na liście przestrzeni, po czym wybierz “Dodaj przestrzeń”. Użyj opcji “Stwórz nową przestrzeń”, by utworzyć przestrzeń, do której zaprosisz inne osoby, albo opcji “Utwórz przestrzeń osobistą”, jeśli chcesz stworzyć przestrzeń wyłącznie dla siebie.

Wpisz nazwę swojej przestrzeni, (opcjonalnie) załaduj jej awatar i potwierdź, by utworzyć tę przestrzeń.

Tworzenie przestrzeni

Zwróć uwagę, że przestrzeń, którą dodasz w ten sposób nie zostanie automatycznie przypisana do Twojej organizacji. System ustawi jej plan na bezpłatny Free albo próbny Premium Trial (jeżeli masz już jakąkolwiek inną przestrzeń na bezpłatnym planie Free). Jeśli chcesz podpiąć daną przestrzeń pod swój plan Business, to konieczne będzie przypisanie jej do organizacji w ustawieniach organizacji.

Przypisywanie przestrzeni do organizacji

Aby przypisać istniejącą przestrzeń do organizacji, naciśnij przycisk “Zarządzaj” na liście przestrzeni, po czym naciśnij nazwę swojej organizacji. Przejdź do zakładki “Przestrzenie” i naciśnij “Dodaj przestrzeń” i z listy wybierz przestrzeń, którą chcesz dołączyć do organizacji. Potwierdź swój wybór.

Przypisywanie przestrzeni

Możesz też przypisać przestrzeń do organizacji bezpośrednio z poziomu ustawień tej przestrzeni. Aby to zrobić, otwórz tę przestrzeń, naciśnij ikonę zębatki i wybierz “Ustawienia przestrzeni [nazwa przestrzeni]”. W zakładce “Ogólne” naciśnij “Dodaj do organizacji” i wybierz organizację z listy. Potwierdź swój wybór.

Przypisywanie przestrzeni

Tu możesz też zmienić organizację, do której przypisana jest Twoja przestrzeń. Naciśnij “Wybierz organizację” i wybierz z listy docelową organizację, do której ma należeć ta przestrzeń.

Zmiana organizacji

Po wykonaniu tych kroków, dana przestrzeń zostanie przypisana do Twojej organizacji. Gdy przestrzeń jest przypisana do organizacji, zobaczysz kropkę w wybranym kolorze przy jej awatarze na liście przestrzeni. Możesz zmienić kolor tej kropki, przechodząc do “Zarządzaj” na liście przestrzeni > [Nazwa Twojej organizacji] > “Kolor” i wybierając tu nowy kolor.

Zarządzanie członkami przestrzeni

Po przypisaniu przestrzeni do organizacji możesz zacząć zarządzać jej członkami.

Aby zaprosić kogoś do swojej przestrzeni, naciśnij przycisk “Zarządzaj” na liście przestrzeni, po czym naciśnij nazwę wybranej przestrzeni i przejdź do zakładki “Członkowie”.

Członkowie przestrzeni

W tym miejscu możesz zarządzać listą członków przestrzeni:

Zapraszanie osób do przestrzeni

W zakładce “Członkowie” możesz też dołączyć nowe osoby do tej przestrzeni:

Zapraszanie osób do przestrzeni

Możesz też zaprosić nowe osoby do swojej przestrzeni, otwierając panel boczny w danej przestrzeni i wybierając “Członkowie przestrzeni”.

Zapraszanie osób do przestrzeni

Każda osoba, którą zaprosisz do swojej przestrzeni stanie się członkiem zespołu w Twojej organizacji.

Pamiętaj, że jeden członek organizacji może należeć do wielu przestrzeni. Głównym atutem planu Business jest to, że możesz zaprosić te same osoby do wielu przestrzeni bez dodatkowych opłat.

Przekroczenie liczby członków organizacji

Jeżeli osoba, którą dodajesz do przestrzeni nie była wcześniej zaproszona do żadnej z przestrzeni należących do Twojej organizacji, to zostanie dodana jako członek zespołu w Twojej organizacji, a także wliczona w całkowitą liczbę członków organizacji.

Jeśli dodając tę osobę przekroczysz limit osób w ramach Twojego planu Business, to Twój plan zostanie automatycznie zmieniony na wyższy. Nasz system przeliczy środki pozostałe z Twoich poprzednich płatności i dostosuje datę ważności planu.

Usuwanie osób z przestrzeni

Aby usunąć kogoś z przestrzeni, naciśnij imię tej osoby na liście członków przestrzeni, po czym wybierz “Usuń z przestrzeni”. Potwierdź swój wybór.

Usuwanie osób z przestrzeni

Aby uzyskać więcej informacji na temat przestrzeni, odwiedź nasz artykuł o przestrzeniach na stronie pomocy.